Prämienprogramm

Het Prämienprogramm is opgezet door de Bondsrepubliek Duitsland. Het heeft als doel om de studie van de Duitse taal bij buitenlandse leerlingen te stimuleren. Het programma bestaat uit twee reizen: het 'Deutschland Plus Programm' en het 'Internationale Preisträgerprogramm'. Tijdens hun reis zijn de leerlingen gast van de Duitse regering. Er zijn voor hen dan ook geen kosten aan de reis verbonden.   

Voor deelname aan de reizen komen ieder jaar 17 leerlingen uit 4 havo en 5 vwo met Duits in hun vakkenpakket in aanmerking. De leerlingen maken de reis in de zomervakantie.   

Aan het drieweekse Deutschland Plus Programm nemen jaarlijks 12 leerlingen deel. Zij volgen een intensief en gevarieerd programma rondom de Duitse taal en cultuur in de steden Berlijn en Erlangen. Naast het volgen van onderwijs bestaat het programma uit het maken van excursies naar gerenommeerde Duitse bedrijven en musea. In Berlijn verblijven de leerlingen in een hotel, in Erlangen in gastgezinnen.   

Het vierweekse Internationale Preisträgerprogramm is jaarlijks voor 5 Nederlandse leerlingen weggelegd. Deze leerlingen maken samen met leerlingen uit diverse andere landen een vierweekse studiereis door heel Duitsland. Zij verblijven gedurende hun reis afwisselend in hotels en in gastgezinnen.   

Om deel te kunnen nemen aan de reis dient een strenge selectieprocedure te worden doorlopen. De procedure bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte.   

Meer informatie over het Prämienprogramm en de selectieprocedure vindt u op: 
https://duitslandinstituut.nl/praemienprogramm