NVPA

Alle leden van de Nederlandse Vereniging van PAD-Alumni zijn voormalig Preisträger of begeleider van het Prämienprogramm. Dit programma biedt sinds 1982 ieder jaar 17 tot 20 leerlingen uit 5 vwo en 4 havo de kans om in de zomervakantie een prestigieuze studiereis naar Duitsland te maken. De afkorting 'PAD' staat voor 'Pädagogischer Austauschdienst', de instantie die in Duitsland belast is met de coördinatie van uitwisselingsprogramma's.   

In 2007 ontstond bij voormalig voorzitter van de PAD-werkgroep Nederland, Cees van Mourik, het idee om een alumnivereniging op te richten voor alle oud-deelnemers en begeleiders van de reizen. Samen met vijf oud-deelnemers besloot hij dit idee daadwerkelijk gestalte te geven. De oprichting van de Nederlandse Vereniging van PAD-Alumni werd daarmee een feit.    

De vereniging stelt zich als doel de Duits-Nederlandse betrekkingen in brede zin en de onderlinge betrekkingen tussen de leden te bevorderen. Zij tracht dit te bereiken door het overdragen, uitwisselen en verdiepen van de ervaringen en kennis van de leden.   

Op 15 oktober 2010 vond de eerste Algemene Ledenvergadering plaats op de Duitse Ambassade te Den Haag. Tijdens deze vergadering werd het eerste bestuur van de vereniging geïnstalleerd. De statuten van de vereniging zijn op aanvraag beschikbaar.   

Op dit moment telt de vereniging ongeveer 200 leden.