Nederlandse Vereniging van PAD Alumni © 2020

Nieuws

Datum volgt

Pädagogischer Austauschdienst (PAD)                        

www.kmk-pad.org

Bundesministerium für Bildung und Forschung

www.bmbf.de

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw

Europees Platform

www.europeesplatform.nl

Links

Goethe-Institut Nederland

www.goethe.de/ins/nl/ams/nlindex.htm

Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD)          

www.daad.de

Alexander von Humboldt Stiftung

www.humboldt-foundation.de/web/home.html

Duitsland Desk van het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA)

www.studereninduitsland.nl

Informatie nodig over studeren in Duitsland? Op de website van de Duitslanddesk  vind je veel informatie over een studie, stage of onderzoek in Duitsland. Daarnaast verstrekt de Desk twee keer per jaar een eigen studiebeurs: het DIA-Stipendium.


Alumniportal Deutschland

www.alumniportal-deutschland.org

Dit portal is het online netwerk van de Duitse regering bestemd voor professionals wereldwijd die aan een Duits instituut studeerden, onderzoek deden, werkten of nascholing volgden. Het portal biedt de mogelijkheid om:

- je ervaringen met Duitsland en je verworven competenties uit te breiden;

- te netwerken met andere Duitsland-alumni en met spelers op het gebied van economie, cultuur, onderwijs, wetenschap en internationale samenwerking;

- informatie in te winnen en te delen over een groot aantal innovatiethema's.

Weingut Domhof

www.weingut-domhof.de

Hier hebben we de wijnreis in 2012 voor een groot deel doorgebracht. Via de website kan wijn worden besteld.

Volgende bijeenkomst: