Nederlandse Vereniging van PAD Alumni © 2014

Bestuur

Tijdens de oprichtingsbijeenkomst op 15 oktober 2010 werd het eerste bestuur van de Nederlandse Vereniging van PAD-Alumni gekozen. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter

Tamara Mewe

Vice-voorzitter

Jirsi Reinders

Secretaris

Rob Arts

Penningmeester

Robin van Straalen

Commissaris Activiteiten

Sandra Huisman

Commissaris Communicatie & ICT

Jelmer Humalda

---

Erelid

Cees van Mourik

Nieuws

Volgende bijeenkomst:

13 april 2019,

Groningen